حضرت علی (ع) در رکوع نماز، انگشتر خود را به فقیر بخشیدند و مصداق آیه 55 سوره مائده شدند، دنبال یک پاسخ کامل برای سوالم هستم که چرا حضرت برای این


نتیجه تصویری برای انگشتر امام علی در رکوع


پیش از هر سخن، دقت نماییم که امیرالمؤمنین علیه السلام، به خاطر این اقدام مصداق آیه قرار نگرفتند، بلکه این آیه پس از اقدام ایشان و در شأن ایشان نازل شد